Dzisiaj jest wtorek, 03 sierpnia 2021 r., 215 dzień roku
0
0
0
WIADOMOŚCI | SPORT | OGŁOSZENIA | BAZA FIRM | ZAKUPY | GALERIA ZDJĘĆ
Komora Normobaryczna  NORMOBARIA flash
Wójt gminy Garbatka-Letnisko Teresa Fryszkiewicz z pierwszym wotum zaufania w powiecie kozienickim
Dodał: DL, 17-06-2021 15:42, odsłon: 684
Fot. UG Garbatka-Letnisko
Fot. UG Garbatka-Letnisko

Dzień 17 czerwca 2021 roku wójt Gminy Garbatka-Letnisko – Teresa Fryszkiewicz może uznać za udany, a to za sprawą Sesji Rady Gminy, a przede wszystkim podjętych podczas niej decyzji. Kworum radnych zadecydowało o udzieleniu jej wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r., a także podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

 

Była to pierwsza w powiecie kozienickim sesja absolutoryjna. W trakcie jej trwania radni gminy Garbatka-Letnisko zdecydowali o udzieleniu absolutorium (13/1/1) i wotum zaufania (11/1/3), które poprzedzone było obszerną debatą w sprawie Raportu o Stanie Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2020.

 

Sesja rozpoczęła się od zapoznania radnych z nowym komendantem Policji Powiatowej w Kozienicach Sławomirem Rekiem oraz nowym komendantem Komisariatu Policji w Gniewoszowie, który w swoim wystąpieniu przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki w Gniewoszowie za rok 2020. Gniewoszowski komisariat obsługuje bowiem gminę Garbatka-Letnisko.

 

Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady Gminy. Jednym z punktów porządku obrad było przedstawienie Raportu o stanie gminy za rok 2020 rok, którego obowiązek sporządzenia, na mocy zmiany przepisów wynikających ze znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym, został wprowadzony w roku 2018. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. Jest on również podstawą do udzielenia  wójtowi gminy wotum zaufania.

 

Budżet Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2020 uchwalony został przez Radę Gminy Garbatka-Letnisko uchwałą Nr XI/63/19 w dniu 30 grudnia 2019 r. W powyższej uchwale Rada Gminy Garbatka-Letnisko ustaliła:

 

- dochody w łącznej kwocie wynoszą 22 295 500,00zł, z tego dochody bieżące w kwocie 19 437 074,21 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2 858 425,79zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian i na dzień 31 grudnia 2020r. plan dochodów ogółem wyniósł 25 608 139,14zł, z tego dochody bieżące w kwocie 22 722 713,35zł, dochody majątkowe w kwocie 2 885 425,79zł.

 

- dochody budżetu zostały osiągnięte w wysokości 26 002 185,57 zł, tj. 101,54 % planowanych. W porównaniu z rokiem poprzednim są one wyższe o 3 585 410,35 zł, tj. o 16,00 %. Gmina w 2020r. udzieliła ulg i zwolnień w zakresie podatku od nieruchomości oraz:

  • wydano decyzje umorzeniowe zaległości podatkowych na kwotę 93869,96zł-0,43% dochodów bieżących,
  • odroczono termin płatności na kwotę 15 935,61zł – 0,07% dochodów bieżących.

Największy udział w dochodach gminy mają dochody własne, w tym z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych.

 

Wydatki o łącznej kwocie 24 285 500,00 zł z tego wydatki bieżące w kwocie 18 875 160,19 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5 410 339,81 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian i na dzień 31 grudnia 2020r. plan wydatków ogółem wyniósł 27 791 479,07 zł z tego dochody bieżące w kwocie 22 135 123,09 zł dochody majątkowe w kwocie 5 656 355,98 zł. Wydatki budżetu zostały zrealizowane w wysokości 26 193 513,42 zł tj .94,25% planowanych. W porównaniu z rokiem poprzednim są one wyższe o 2 763 556,94 zł tj. 11,80%.

 

Największa część budżetu gminy została przeznaczona na działania z zakresu oświaty i wychowania (25,45%), rodzina (23,64%)oraz transport i łączność (12,42%).

 

Chwilę po głosowaniu przewodniczący rady Włodzimierz Mazur podziękował za ciężką pracę samorządową. Tym samym po udzieleniu absolutorium wójt Teresa Fryszkiewicz otrzymała kwiaty.

Skontaktuj się z autorem tekstu: DL
Facebook
Google
Wykop
Zgłoś
Wyślij
Drukuj

KRONIKA
WSZYSTKIE +
KONTO UŻYTKOWNIKA
WIĘCEJ +

Login:

Hasło:OSTATNIE KOMENTARZE
WSZYSTKIE +
Gmina Kozienice
Gmina Garbatka-Letnisko
Ogłoszenia wyróżnione
WSZYSTKIE +
SPRZEDAM TELEFON
SPRZEDAM TELEFON
Xiaomi Redmi 9, prawie nowy, bo użytkowany zaledwie pół roku. Posiada naturalne ślady użytkowania ( delikatne otarcie) . ...
ZAMÓW NASZ NEWSLETTER
Zarejestruj się aby otrzymywać nasz darmowy newsletter!
My nie spamujemy. Cenimy twoją prywatność!
NA GÓRĘ STRONY +
Nasze serwisy:
Kategorie:
Informacje:
Reklama:
Gazeta Lipsko24 to niezależne medium elektroniczne w Lipsku i terenie powiatu - jako jedyni całodobowo informujemy o wydarzeniach w mieście i regionie. Dzięki rzetelności i szybkości w przekazywaniu informacji oraz przynależności do grupy medialnej każdego dnia odwiedza nas wiele tysięcy czytelników.

Kontakt z działem reklamy:
reklama@arpass.pl lub 500-304-413
facebook

 

 

 

Płatności online zapewnia: